Pomôcka na identifikáciu servoriadenia

Z výrobného štítku na servoriadení je potrebné zistiť číslo dielu (Part number) aby ste si z nášho katalógu mohli vybrať správne servoriadenie, ktoré potrebujete. Každý výrobca servoriadení má svoj interný spôsob značenia čísla dielu (Part number). Na obrázkoch sú identifikačné štítky servoriadení rôznych výrobcov.

servoriadenie_AUDI_WVservoriadenie