Naša spoločnosť ponúka svoje dlhodobé skúsenosti v oblasti repasovania automobilových dielov ako turbodúchadlo alebo servoriadenie. Ponúkame repas servoriadenia a turbodúchadiel do osobných automobilov a nákladných  automobilov výmenní spôsob. Používame kvalitné náhradné diely a dávame si záležať na kvalite prevedenia repasu/opravy. Dlhoročná prax v danom obore a výnimočné výsledky – na repas servoriadení poskytujeme preto záruku  12 mesiacov.

Pri repase servoriadenia prevádzame diagnostiku elektronickej a mechanickej časti najnovšou technologiou, vyrobenú pre náš obor. Opravu prispôsobíme mechanizmom riadenia. Samotný repas servoriadenia pozostáva z demontáže, čistenia dielov a riadenia, kontrola servoriadenia, Po dôkladnej diagnostike a premerávaním dielov dodáme kompletné potrebné dielce pre správne fungovanie servoriadena. Daní diel poskladáme (namažeme) a vykonáme povrchové ošetrenie obalu. Po tejto fáze je riadenie odtestované na stolici pre to určenú, kde sa preveruje správna funkčnosť daného dielu. V poslednej fáze sa riadenie zabalí a expeduje zákazníkovy. Opravu poskytuje odborne vyškolený personál.

Čo zahŕňa repas servoriadenia:

  • Čistenie a výmena dielvo
    • V tejto fáze sa vykoná dôkladné čistenie servoriadenia a výmena opotrebovaných dielov za nové.
  • Povrchová úprava servoriadenia
    • V tejto časti sa obal servoriadenia ošetrí od hrdze  špeciálnym nástrekom a následne sa opieskuje v opieskovacom boxe.
  • Tlaková a záťažová skúška
    • Nakoniec prebieha tlaková a záťažová skúška servoriadenia na stolici určenú pre kontrolu správneho fungovania.

Druhy a funkcie jednotlivých prevodoviek riadeni

Hrebeňová prevodka riadenie - bez hydralického posilňovača - V skrinke riadenie je uložený pastorok, ktorý je umiestnený na vretene a to šikmým ozubením do ozubenej tyče. Uzubená tyč je vedená v puzdrách a stále je pritláčaná k pastorka pružinou. Tým to spôsobom sa vymedzuje vôľa v ozubení konaní. Keď otáčame volantom, tak posúvame hrebeňovú tyč a tá pomocou riadiacich tyčí natáča kolesá. Niektoré vozidlá majú len hrebeň riadenia bez posilňovača alebo môže byť použitý elektrický posilňovač, ktorý je umiestnený na stĺpiku riadenia.

Hrebeňové riadenie s hydraulickým posilňovačom - Vyznačuje sa tým, že vodič pôsobí malou silou na ovládací skrutný člen, ktorý prepúšťa olej v dvuojčinné piestnicu. Tlak oleja pomáha v piestnicu natáčať kola. A tým uľahčuje celý proces riadenia a znižuje požadovanú silu od vodiča pre otočenie kolies. Tlak v hydralické poslovači vytřáří vysokotlakové olejové čerpadlo tzv. Servo čerpadlo. Podľa otáčok čerpadla sa znižuje a alebo zvyšuje tlak, čerpadlo je poháňané remeň od remenice alebo má čerpadlo priamo svoj elektromotor. Riadiaci ventil podľa natočenia volantu prepúšťa olej na jednu alebo druhú stranu piestu a ten potom otáča kolesami. Keď prestaneme otáčať volantom, tak sa ventil vráti do polohy, kde tlak oleja zostáva a kolesá sú nasmerované stále tam kde sme ich nechali.Posilovací účinok je progresívny a je závislý na krútiacom momente torzného (zkrutného) členovi na pastorku. Čím väčšiu silu potřeubjeme k otočeniu volantu, tým väčšia je aj skrúteniu torzného členu dôjde k zvýšeniu posilňovacieho účinku. Olej pod tlakom pomáha posúvať piest a ten posúva hrebeňovú tyčí pod tlakom úmerným množstvo oleja, ktorý prechádza sústavou radiálnych a axiálnych kanálikov otvory, ktoré sa otvárajú skrútením torzného členovi konania. Na oboch koncoch hrebeňovej tyče sú guľové kĺby, vďaka nim sa potom prepojí hrebeňová tyč s riadiacimi tyčami.

Servotronic - stužovania volantu so vzrastajúcou rýchlosťou - je to elektronicky riadené hydraulické riadenie u ktorého sa znižuje sila posilňovača riadenia, so vzrastajúcou rýchlosťou vozidla. Pri nízkej rýchlosti hydraulické riadenie vytvřáří plný posilňovacie účinok a so vzrastajúcou rýchlosťou sa posilňovací účinok znižuje. Pri malých rýchlostiach je magnetický ventil na riadenie zavretý a neznižuje posilňovacie účinok konania. Pri vyšších rýchlostiach sa magnetický ventil dokáže úplne otvoriť a servo olej tečie z pracvoního priestoru riadenia cez spätný ventil, škrtiacu klapku a magnetický ventil späť. Vratný priestor je škrtiacim účinkom klapky Ostreknutie vyšším tlakom než je vratný priestor, ktorý je bez tlaku. Tým to spôsobom vznikne vracajúci moment na vreteno riadenia, ktoré vložky ventilov otočí späť do neutrálnej polohy. Tým to spôsobom sa nedokáže vytvoriť podporný tlak a je potreba aby sám vodič vytváral vyššiu riadiacu silu. Tým sa docieli presnejšieho riadenia vo vyšších rýchlostiach a lepšej ovládateľnosti vozidla.

Elektrické riadenie - pomocná sila pre uľahčenie riadenie je vyrábaná elektromotorom. Riadenie neobsahuje servořerpadlo, ale elektromotor ktorý je napájaný z alternátora elektrickou energiou. Výhodou je zníženie spotreby paliva, pretože hydraulické posilňovače majú neustálu spotrebu výkonu z motora a to aj keď práve vôbec nevytvára posilňovacie účinok. Otáčanie volantu je snímané snímačom krútiaceho momentu. Riadiaci jendotky prepočítava neustále potrebný krútiaci moment a smer otáčania kolies. Túto silu vytvára elektromotor. Krútiaci moment z elektromotora prenáša prevodka konania.

Dve možnosti prevedenia elektrického riadenia. Prvou možnosťou je, že elektromotor je umiestnený priamo na stĺpiku riadenia, teda medzi hriadeľom a volantom. Druhým prevedením je priame umiestnený elektromotora na riadenie.

Maticové riadenie s runtime guličkami - prevodka riadenie - Medzi maticou a skrutkou sú usmítěny guličky, ktoré mi sa docielilo zníženie trenia. Pri otáčaní skrutky sa matice posúva a jej ozubenie zapadá do ozubeného segmentu, ten točí s riadiacou pákou, ktorá následne cez riadiace mechanizmus nakrúca bicykle do vychýlenia. Používa sa predovšetkým u nákladných vozidiel s posilňovačom, kde je potrebné veľký krútiaci moment vďaka veľkému zaťaženiu prednej nápravy.