Reklamačné konanie bude započaté po zaslaní kopml. Reklamačného listu (RL) + reklamovaný tovar + doklad o montáži + doklad zo servisu kde bol daný diel namontovaný.

Hore uvedené doklady a tovar je treba doručiť distribútorovi do 30 dní od nahlásenia reklamácie!

 

Vážení zákazníci,

   V súvislosti s nariadením Európskej komisie Vás chceme informovať o Vašich právach a nárokoch, ktoré si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešenia sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line ( RSO ). Rovnako aj nároky predajcu voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line ( RSO ) na stránke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Riešenie sporov prostredníctvom alternatívneho riešenia šetrí peniaze, ale aj čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek otázok, resp. problémov nás kontaktujte na tirshop.presov@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na našej stránke.